ORİJİNAL METİN

CERTIFATE

of

Participation and Appreciation

Presented to

Ghokhan Ormen
For Dermonstrating the Highest Levels of Professionalism, Excelience and Educational Advancement in the Hair Replacement Industry.

The New Image 2007 International Symposium
Barcelona, Spain

TÜRKÇESİ

Bu ‘‘Katılım ve Takdir’’ sertifikası Gökhan Örmen’e Saç Protez Endüstrisinde Gösterdiği  Profesyonellik, Üstünlük, ve Akademik Başarı İçin Sunulmuştur.

New Image 2007 Uluslararası Sempozyum

Barcelona, İspanya

Yukarı
Whatsapp HDC